X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ

אלפ"ה (מג"ב)

בין צלליות המסגדים, לצלילי המואזין, שם מבלים המגבניקי"ם את רוב יומם. כששגרה מתוחה מתחלפת בדקה למהומה, זה הזמן להוציא את האלפ"ה. עוצמתית אך במידה, חדה ולא מתפשרת, אלפ"ה - בירה שהיא אמצעי ולא רק מטרה.
בירה שבושלה לחיזוק המורשת וגאוות היחידה
אייל בהירה וקלילה. 5.2% אלכהול. 330 מ"ל

עברית