X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ

מגע (שריון)

תחנות זעם כאן קודקוד : מגע!
ימים ארוכים מבלים השריונאים את זמנם בין בוץ לפודרה, בין תובה לצריח. לא אחת מבקש השריונר מזור לסבלו, וביטוי לגאוותו. כך החלטנו על ""מגע"", בירה פודרתית שמחליקה בגרון ממש כמו 2640 טרי. מגע זה קדימה. מגע זה להסתער, מגע זה לחיים.
בירה שבושלה לחיזוק המורשת וגאוות החיל.
אייל בהירה וקלילה. 5.2% אלכוהול. 330 מ"ל

עברית