X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ

זיג (כפיר)

מבית לבית מפינה לפינה, הלוחמים רגילים לדלג.
אש לפנים, רימון, מחסה, זוהי השגרה של הכפירניקים.
בסופו של שבוע רווי מעצרים והפסדי"ם, מחפשים הם להירגע.
זה בדיוק הזמן לפתוח זיג - בירה קלילה לכפירניק המצוי, נועדה לשתייה מחוץ לשטח בנוי.
בירה שבושלה לחיזוק המורשת וגאוות החטיבה
אייל בהירה וקלילה 5.2% אלכוהול 330 מ"ל

עברית