X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ
X משלוח חינם לכל הארץ X
אזהרה: מכיל אלכוהול מומלץ להמנע משתיה מופרזת
X משלוחים בין 1-5 ימי עסקים לכל הארץ

זינזאנה (משטרת ישראל)

לילות לבנים וימים ארוכים, בפטרול, בניידת או על סוסים, שם תמצאו את השוטרים. תמיד שם, שומרים, נלחמים. בסוף משמרת ארוכה מלאה בארועים, זה הזמן לפשוט את המדים ולהניע את הזינזאנה - בירה קלילה לשוטרים חזקים.
בירה שבושלה לחיזוק המורשת וגאוות משטרת ישראל
אייל בהירה וקלילה. 5.2 אלכוהול. 330 מ"ל

עברית